Showing posts with label Bhayam. Show all posts
Showing posts with label Bhayam. Show all posts

Thursday, March 3, 2016

Manakavitalu Team

క్షణ క్షణం....... భయం భయం........ ( A TELUGU KAVITHA ABOUT FEAR )

 క్షణ క్షణం....... భయం భయం........

భయం భయం........అణు క్షణం......

ఎటునుంచోస్తుందో ఎలా కబలిస్తుందో తెలియదు పాపం . . ,

భయం భయం.. క్షణ క్షణం...
Read More