Thursday, April 21, 2016

మనకవితలు టీమ్

PREMA . . . ! ! !

Nee chupu nanu pulakarimpajesindi . . ,
Nee swasa nanu maimarapimpajesindi . . ,
Nee mata nanu alarimpajesindi . . ,

Nee thodu nanu naku gurthujesindi . . ,
Nee ooha nanu olaladinchindi . . ,
Kani
Nee prema nanu jeevinchela chestondi . . , !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sahana*

మనకవితలు టీమ్

About మనకవితలు టీమ్ -

Subscribe to this Blog via Email :

Please add your valuable comments.
But don't misuse it ...