Thursday, October 23, 2014

మనకవితలు టీమ్

Deepavali . . . ! ! !

dipavali telugu kavitalu on images

Deepaavali deepaala varusa deepaavali . . .
Divya tejochwaha aanandha aaraavali . . .
Araachaka raaxasa vinaasanam . . .
Chedupai manchi vijaya kethanam . . .
Amavaasyanu punnami reeigaa
talapinche deepaalu varusagaa . . .

Avanikanthaa anandha vijayosthaam . . .
Aghnanapu cheekatlanu tholaginche vighnaana deepaala thejosthaham . . .
Ee deepala varusa deepaavali divya tejosthvaha ananda aaraavali . . . ! ! !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Savitha*

మనకవితలు టీమ్

About మనకవితలు టీమ్ -

Subscribe to this Blog via Email :

Please add your valuable comments.
But don't misuse it ...